Werkplaats Transformatie van landgoed Vrederust

DORP

Aan het woord werkplaats-leider Elvira Gronovius van de werkplaats ‘Transformatie’: “We gaan in deze werkplaats aan de slag met een échte casus: de transformatie-opgave van zorglandschap Vrederust, in Bergen op Zoom. Want wat is er mooier dan leegstaande panden in een cultuurhistorisch landgoed een nieuwe betekenis/tweede leven te kunnen geven!”

“Als verbinder werk ik op co-creatieve wijze aan transformatie-opgaven”. Elvira Gronovius heeft een achtergrond in architectuur en erfgoed. Ze werkt als zelfstandig architect en adviseur vanuit Rotterdam en richt zich met name op vraagstukken omtrent herbestemming en transformatie.
De GGZ Westelijk Noord-Brabant (aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg) wil het zorglandgoed Vrederust herontwikkelen en transformeren naar een ecologisch zorglandgoed. Binnen Vrederust staan o.a. leegstaand Rijksmonument ‘De Schorre’ en gemeentelijk monument de Ark Door het afstoten van vastgoed vindt er een herbestemming en transformatie van het gebied plaats. Uitgangspunt voor GGZ WNB is: “respect voor het landgoed en de bewoners”.

In deze werkplaats staan integrale samenwerking en het onderkennen van kernkwaliteiten centraal. Want hoe voer je constructief met diverse disciplines de discussie over kwaliteit? Deze co-creatie methodiek heeft zich bewezen, voor zowel afstemming tussen interne gemeentelijke disciplines, als ook voor co-creatie met diverse externe stakeholders.

“Je wilt als gemeente immers écht met elkaar de dialoog aangaan over kernkwaliteiten van een gebied! Met deze methodiek gaan we ‘scoren’ op kernkwaliteiten. En door het vaststellen van thema’s, gaat een interdisciplinair team vroeg in het proces met elkaar in gesprek, om zo (evt.) knelpunten vroeg naar boven te brengen. Want hoe vroeger diverse disciplines aan tafel zitten (vanuit bv het sociaal domen, erfgoed, verkeersveiligheid, etc.) hoe sneller eventuele knelpunten immers naar boven komen. En verschillende ‘brillen’ zien ook meer! Dit levert meer begrip op voor elkaars werkdomein, en brengt co-creatie echt in gang. Ook draagt de relatie tussen erfgoed en de kwaliteit van de leefomgeving op deze manier bij aan het behoud en de ontwikkeling van een uniek gebied, met eigen karakter en identiteit”.

Download artikel AD - 21 maart 2019 >

Meld je direct aan voor de werkplaats DORP - Transformatie van landgoed Vrederust

Werkplaatsleiders

DORP

Elvira Gronovius

Elvira Gronovius

Heeft een achtergrond in architectuur en erfgoed. Zij werkt als zelfstandig architect en adviseur vanuit Rotterdam en richt zich met name op vraagstukken omtrent herbestemming en transformatie.

Lisanne van den Bulk

Lisanne van den Bulk

Is adviseur Erfgoed bij Dorp, Stad en Land. Zowel in haar rol als commissielid als bij cultuurhistorisch onderzoek zet zij zich in om het erfgoed dat identiteit geeft aan onze dorpen en steden te behouden en op een verantwoorde wijze te blijven gebruiken en te benutten.

Eveline de Kock

Eveline de Kock

Is landschapsarchitect en facilitator van groepsprocessen waar mensen met verschillende achtergrond samen tot plannen moeten komen.