INTERVIEW MET TON JANSEN, DIRECTEUR DORP, STAD EN LAND

Al 90 jaar lang zetten we ons samen in voor de schoonheid van dorp, stad en land. In gemeenten in Brabant, Zeeland, Zuid Holland en Utrecht met mooie ruimtelijke omgevingen en eigen, unieke karakters. Bij de inrichting van de omgeving komt de aantrekkingskracht en grote diversiteit zichtbaar tot uiting. Binnen ons gezamenlijk vakgebied is het belangrijk om zowel innovatie als historie en de menselijke maat voor ogen te houden. Want iedere beslissing heeft impact en de vele belangen zijn groot. Dat draagvlak voor die kwaliteit van omgeving vinden wij met elkaar belangrijk. En die focus hebben we met z’n allen gemeen.

Mijn team en ik willen ons ook de komende decennia samen met jou hard maken voor de optimalisatie en het behoud van omgevingskwaliteit.
Zowel in visie, plannen, processen en advisering. Door onze onderlinge bewezen duurzame en constructieve samenwerking, weten we dat met elkaar om tafel gaan effectief bijdraagt aan onze gezamenlijke doelen.
Daarom kijken wij op de kennismiddag op 20 juni in Bergen op Zoom graag met elkaar vooruit. Ik nodig jou van harte uit om met elkaar en met ons tijdens deze jubileumeditie om tafel te gaan.
Graag tot 20 juni.

Vriendelijke groet,
Ton Jansen

terug naar home