Werkplaats Participatie in het landschap

LAND

Het landschap is van ons allemaal. Maar hoe betrek je de omgeving bij het vormgeven van opgaven in het landschap? Van bewoners en ondernemers tot o.a. de gemeente: de meningen en wensen ten aanzien van het landschap zullen wellicht verdeeld zijn. Deze werkplaats biedt een klein ‘voorproefje’ van een co-creatie werkwijze bij participatieopgaven. Hoe zorg je dat je doel aansluit op je werkwijze? En hoe kun je de verschillende perspectieven op het landschap beter begrijpen?

Diverse geluiden
Deze werkplaats wordt begeleid door Suzanne Loen en Marije Couperus, beiden adviseurs bij Dorp, Stad en Land. “Ik zie regelmatig dat bij participatieprocessen gemeenten niet helder voor ogen hebben wat het doel is van de participatie. Hierdoor komt het regelmatig voor dat de werkwijze niet aansluit bij het gewenste doel. Vooral bij (grootschaligere) opgaven in het landschap met veel verschillende belanghebbenden met uiteenlopende perspectieven en wensen is het belangrijk dit vooraf intern scherp te krijgen. ”, aldus Suzanne.

Na een wandeling door het landschap, waarin de verschillende perspectieven en wensen van de diverse belanghebbenden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit aan bod komen, gaan we doelen en mogelijke werkwijzen voor participatie ‘mappen’.

Thema’s die aan bod zullen komen:
- Welk doel of doelen dient de participatie?
- Welke werkwijze(n) en middelen zijn voorhanden?
- Hoe kun je laagdrempelige gesprekken over landschappelijke waarden en kansen voeren?
- Hoe doorzie je de verschillen tussen kansen en een waarden?

“Door vooraf het doel van een participatieproces goed te verkennen stijgt de kans dat je werkwijze leidt tot een zinvol proces en opbrengst. Door bij je werkwijze rekening te houden met de uiteenlopende belangen in het landschap krijgen meningen, waarderingen en kansen de juiste plek in het ontwerp(-proces)”, aldus Suzanne.

Werkplaatsleider

LAND

Suzanne Loen

Suzanne Loen werkt als adviseur landschap en cultuurhistorie aan opgaven voor de duurzame ontwikkeling van landschappen en vergroening van steden. Suzanne werkt met en voor verschillende organisaties, o.a. bij Dorp, Stad en Land en als docent/onderzoeker bij de afdeling Landschapsarchitectuur aan de TUDelft.
In haar werk richt ze zich met name op ontwerp en onderzoek naar historische groene en blauwe structuren. Als mede-oprichter van ontwerperscollectief KRACHTGROEN heeft ze veel kennis en ervaring opgedaan over co-creatieve vergroeningsprojecten.

Marije Couperus

Marije Couperus werkt als junior erfgoedadviseur bij Dorp, Stad en Land. Vanuit haar achtergrond architectuurgeschiedenis en culturele geografie weet zij de historische, maatschappelijke en ruimtelijke waarde van erfgoed aan elkaar te koppelen. Marije studeerde af op het onderwerp burgerparticipatie en monumentenzorg. Zij onderzocht het verschil in waardering van erfgoed tussen leken en experts, en op welke verschillende manieren die ongelijkheid kan worden geminderd door burgers meer te betrekken.